Lesestrategier

Lesestrategier

Gode lesere bruker ulike strategier etter hvilken type informasjon de trenger fra teksten.

Skimme

Å skaffe seg oversikt over en tekst er ikke det samme som å kaste et blikk på teksten. Alle lesemetodene krever arbeid også skimming. Du må fokusere og konsentrere deg for å klare å trekke ut nøkkelinformasjon.

Øvelse for å skimme en tekst

Hent en tekst du vil “skimme”. Se på:

  • tittelen
  • diagrammer
  • første og siste setning
  • bilder og illustrasjoner
  • tekst i fete typer
  • første og siste avsnitt

Når du gjør dette til en vane når du skimmer tekst, er sannsynligheten stor for at du får med seg hovedpunktene.

Skanne tekst

Når du skanner tekst er du ute etter en detalj i teksten. Skanning er den metoden vi bruker når vi leter etter ord i oppslagsbøker, telefonbøker etc. I utgangspunktet kan det være veldig vanskelig for elever med dysleksi å skanne en tekst. Tenk:

Hvordan ser ordet du leter etter ut? Er det et langt eller et kort ord? Starter det med liten eller stor bokstav? Hva kan første bokstav være? Vet du noe om bokstavmønster i ordet? Kommer det til å være noen tall i nærheten av ordet?

Nøyaktig lesing

En del ganger i livet er det helt nødvendig at vi får med oss helt nøyaktig hvert eneste ord i teksten. Det gjelder foreksempel når vi leser utenpå medisinflasker. matteoppgaver, lekseinstrukser, bruksanvisninger etc. Her er noen råd for nøyaktig lesing:

  • Les informasjonen flere ganger.
  • Les først hvert ord hver for seg for å sikre at avkodingen blir riktig. Bruk et ark eller en linjal til å gjemme ord som som kommer.
  • Så leser du en gang til, nå leser du hele setningen under ett for å forstå.
  • Gjenfortell setningen med egne ord.

Interaktiv bruk av lesing/bruk av studieteknikker

IKT gir fantastiske muligheter for “å lese med ørene” ved bruk av talesyntese eller innlest lyd.

En annen fordel er at du kan lese det du klarer, og få lest opp og forklart de ordene som er vnskelige. Det er mulig når du har tilgang til synonymordbøker og elektroniske ordlister. I tillegg er dette en metode der du kan få hjelp i klasserommet uten assistanse, du kan jobbe selvstendig.

Ikke alle med dysleksi har utbytte av lydbøker. Tenk på de læringsstilene der du har mest utbytte. Er lydbøker noe for deg?

NLB har en hel mengde skjønnlitterære bøker gratis til utlån for mennesker med lesevansker. Sjekk ut www.nlb.no.

Finn tekster med riktig vanskelighetsnivå

Har du noen gang opplevd at du har fått en bok som skal være lettlest for deg, men så er boken for langt yngre personer enn deg selv? Det kan være utrolig demotiverende. Det er viktig at du får tekster som er tilpasset ditt lesenivå - og din alder!

Forlaget Barrington Stoke har mange slike bøker og Love Reading for Kids se lenkene nedenfor.

http://www.barringtonstoke.co.uk/ Lesestrategier 
http://www.lovereading4kids.co.uk/genre/dys/Dyslexia-friendly.html/  Lesestrategier

Wimpy Kid serien av Jeff Kinney, En pingles bekjennelser på norsk, har gått sin seiersgang over verden. Flotte bøker for ungdom som skal lære engelsk. Du kan få dem på bl. a på dette nettstedet The Book Depository.

 

NESTE: Skrivetrening